м. Київ, вул. Йорданська, 22-А, 04211

[email protected]

+38 (093) 664 74 92 

Екстернат

Під час карантину через коронавірус  та в умовах воєнного стану  всіх школярів було  переведено на дистанційне навчання і для багатьох батьків цей досвід виявився травматичним. Хоча в Україні вже давно існують приватні дистанційні школи, які користуються неабияким попитом, а в соцмережах все більше батьків об’єднуються в групи та діляться досвідом навчання поза класичною школою.

Які форми навчання є в Україні?

У Міністерстві освіти роз’яснили, що в Україні учням доступні три форми, за якими можна організувати індивідуальне навчання у школі: екстернатна, сімейна (вона ж – домашня) та педагогічний патронаж.

Про цей йдеться у законі «Про освіту» (ст.9):

 • особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх;
 • основними формами здобуття освіти є:
 • інституційна (очна, денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
 • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);

Що таке дистанційне навчання?

Якщо з закону про освіту чітко зрозуміло, що учень може вибирати будь-яку форму навчання, то що це за форми і які вони мають переваги, не ясно.

Дистанційне навчання — це загальний термін, який об’єднує декілька форм освіти:

Екстернат — це дистанційна форма навчання, під час якої дитина оформлена у звичайній школі, але навчається вдома. Учень самостійно засвоює весь матеріал, після чого у школі оцінюють його знання. Існують певні групи учнів, які можуть перейти на екстернат.

Сімейна (домашня) форма навчання – це коли дитина також навчається вдома, але оформлена у звичайній школі. На відміну від екстернату, на сімейну форму навчання може перейти будь-який учень. Весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони ж відповідають за здобуття знань на рівні не нижче освітніх стандартів.

Педагогічний патронаж – це дистанційна форма навчання, під час якого вчитель навчає дитину в неї вдома. Тимчасове або постійне оформлення можливе за станом здоров’я та за висновком спецкомісії.

Заочна форма навчання передбачає періодичне відвідування закладу під час сесій, проте таких шкіл дуже мало. Здебільшого це вечірні школи, які мають також і денну форму навчання.

Що таке екстернат?

Знову звертаємось до закону про освіту (ст.53), у якому зазначено, що здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Учень на екстернаті «прикріплений» до певної школи, але навчається він вдома. При цьому він здає всі річні контрольні в школі, вчиться за шкільними підручниками і приходить на консультації до вчителів у школу. ДПА та ЗНО школяр здає зі своїми однокласниками.

Особливість екстернату в тому, що законодавчо він доступний не для всіх. Згідно до Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах на нього можуть перейти тільки:

 • учні з особливими потребами;
 • діти-спортсмени або ті, які займаються мистецтвом;
 • учні, що випереджають шкільну програму;
 • діти, які часто переїжджають у зв’язку з відрядженнями батьків або живуть за кордоном;
 • учні, які проживають на тимчасово окупованій території чи на неконтрольованій території України;
 • діти-іноземці або учні без громадянства, які проживають на території України;
 • учні, які не завершили здобуття загальної середньої освіти або є випускниками минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або не пройшли атестацію.

Головна особливість екстернату – самостійне навчання. Дитина приходить у школу тільки на короткі консультації з вчителем (15 хвилин згідно з графіком, і не більше трьох годин протягом навчального року). Це не репетиторські заняття, а консультації.

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта передбачає навчання для осіб з особливими освітніми потребами у звичайних школах. Інклюзію організовують за денною або вечірньою формами навчання.

Якщо ж стан здоров’я дитини не дозволяє навчатися у традиційній школі, учень або його батьки можуть обрати дистанційне навчання або одну з форм індивідуального.

Чи можна поєднувати різні форми навчання?

Так, закон це передбачає. Таке поєднання має бути реалізовано через індивідуальний навчальний план, який формують для учня в закладі освіти. Про поєднання різних форм навчання необхідно зазначати в заяві, коли учень вступає у школу та обговорити цей момент із адміністрацією навчального закладу.

Що передбачає дистанційна форма навчання?

Як і у традиційній формі навчання, дистанційна відбувається відповідно до державних навчальних програм Міністерства освіти України. Кожен випускник по закінченню отримує державні документи про освіту: свідоцтво про базову загальну середню освіту (9 клас), атестат про повну загальну середню освіту (11 клас).

Також учні на дистанційній формі навчання мають всі права, що й ті, які ходять в звичайну школу (про це нижче).

На дистанційне навчання часто переходять діти, які не вписуються в традиційну шкільну систему з жорстким графіком, хочуть мати більше вільного часу для відвідування гуртків та занять спортом, розвитку індивідуальних талантів, закінчення різних курсів або для подорожування.

Серед переваг дистанційки: не треба витрачати час на дорогу до школи, носити тяжкі підручники, сидіти в переповнених класах, їсти несмачну їжу в шкільних їдальнях, терпіти шкільний графік.

У сімейному навчанні батьки можуть винайняти дитині репетиторів або навчати її самостійно.

У приватних школах дітям пропонують онлайн-консультації з кожного предмету, відео-конференції, групові консультації в формі щоденного консультативного чату, очні консультацій з учителем та професійну підготовку до ЗНО.

Серед мінусів – не всі діти спроможні самостійно організувати свій навчальний план та дотримуватися його. Контроль здебільшого лягає на плечі батьків. Для соціалізації дити необхідні додаткові активності.

Які права мають учені, що вчаться на альтенативних формах навчання?

Учні дистанційної форми навчання можуть використовувати всю інфраструктуру закладу – навчальну, спортивну, наукову тощо. Учень має можливість оформити учнівський квиток і користуватись необхідними підручниками, зокрема й електронними.

Учень також може розраховувати на допомогу педагогічних працівників, мати психологічний і соціально-педагогічний супровід, проходити оцінювання навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію, а також одержати документ про освіту.

Учень може брати участь в екскурсіях, практичних заняттях. У разі педагогічного патронажу вчитель може періодично залучати учня до решти колективу для соціалізації.

Якщо кілька учнів перебувають на лікуванні в одному закладі, вони також можуть навчатись у групі.

Чи можуть учні на індивідуальній формі брати участь в олімпіадах?

Так, учні, які навчаються на індивідуальній формі, можуть на загальних підставах брати участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах та інших змаганнях.

Вони також мають право на відзначення успіхів у навчанні. Їх можуть нагороджувати похвальними листами та грамотами, золотою та срібною медалями.

Що передбачає індивідуальна форма освіти?

Будь-яка форма освіти, зокрема й індивідуальна, потребує, щоб учня зарахували до закладу – для цього потрібно подати необхідні документи.

Основний документ для зарахування або переведення на індивідуальну форму навчання – заява одного з батьків дитини або самого учня, якщо він повнолітній. До заяви додаються документ, що посвідчує особу учня, медична довідка № 086-1/о та документ про освіту, якщо він є.

Внутрішньо переміщені особи, біженці та особи з документами про необхідність захисту можуть не подавати деякі документи, якщо мають на це причини.

Коли можна переходити на дистанційну форму навчання?

Зарахування на дистанційну форму освіти зазвичай проводять до початку навчального року.

Переведення на індивідуальну форму може відбуватись і протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до річного оцінювання чи державної підсумкової атестації. Однак таке обмеження не застосовується для переведення на педагогічний патронаж.

Для осіб, які здобували чи здобувають освіту за кордоном або мають відношення до тимчасово окупованих територій, зарахування і переведення на екстернат можливе протягом усього календарного року.

Форми освіти, які забезпечує заклад, обов’язково мають бути вказані на його сайті. Якщо в закладу немає сайту, таку інформацію слід шукати на сайтах його засновників.

Чи можна повернутися на звичайну форму навчання?

Рішення про це можуть ухвалити як батьки так і педагогічна рада навчального закладу.

Таку норму можуть застосувати до учня 9 класу, який під час навчання за індивідуальною формою показав низький результат з предмету, який він вивчав поглиблено. Або до учня на сімейній або екстернатній формі, який показує низький рівень навчальних досягнень загалом.

Як оцінюють учня на дистанційній формі?

Оцінювання результатів навчання і атестація за всіма формами індивідуальної освіти відбувається у школі.

Форму, зміст і спосіб поточного та підсумкового оцінювання обирає заклад освіти. Форми та засоби оцінювання можуть бути описані в індивідуальному навчальному плані учня. У такому випадку педагогічні працівники мають дотримуватись зазначених форм.

Важливо пам’ятати, що лише наявність портфоліо, індивідуального освітнього профайлу та інших форм фіксації індивідуальних досягнень учня (без підсумкового оцінювання та/або атестації) не є підставою для переведення до наступного класу та видання документа про освіту.

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат)

1. Екстернат організовується для осіб, які:

 1.  із поважних причин (стан здоров'я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;
 2.  не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;
 3. є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;
 4. є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
 5. прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);
 6. самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;
 7. бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;
 8. засуджені до довічного позбавлення волі.

 

2. Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на екстернат для:

самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації;

лише проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації.

 

3. У заяві про зарахування (переведення) на екстернат зазначається підстава відповідно до пункту 1 цього розділу. До заяви додається(ються) відповідний(і) документ(и), що підтверджує(ють) наявність такої підстави (крім підстав, зазначених у підпунктах 5 - 7 пункту 1 цього розділу).

Заяву про зарахування на екстернат може особисто подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення в супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Особи, які проживають на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв'язку (факсом, електронною поштою тощо).

Особи, зазначені у підпунктах 2, 6 пункту 1 цього розділу, зазначають у заяві навчальні предмети, з яких необхідно пройти річне оцінювання та/або атестацію екстерном.

 

4. Зарахування особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти чи результатів оцінювання та/або атестації, здійснюється після оцінювання її рівня навчальних досягнень. Оцінювання проводить заклад освіти, в якому організовується екстернат на підставі заяви (за формою згідно з додатком 1 до цього Положення) особи, яка подавала заяву про зарахування (переведення) на екстернат.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до цього Положення (далі - протокол оцінювання).

 

5. Для осіб, зазначених у підпункті 7 пункту 1 цього розділу, екстернат організовується в поєднанні з денною або іншою інституційною формою здобуття освіти (без зарахування на екстернат) на підставі особистої заяви одного з батьків чи повнолітнього здобувача освіти за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

Індивідуальний навчальний план у такому разі розробляється на основі освітньої програми закладу освіти.

Проведення річного оцінювання та/або атестації екстернів здійснюється в порядку, визначеному пунктом 4 цього розділу.

 

6. Оцінювання навчальних досягнень екстернів (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) за відповідний клас (річне оцінювання) або за рівень повної загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної частини чи базових, вибірково-обов'язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти.

За результатами оцінювання виставляється річна оцінка з кожного предмета.

Результати оцінювання навчальних досягнень екстернів за відповідний клас (річне оцінювання) оформлюються протоколом оцінювання.

Особи, які здобувають освіту екстерном на підставах, зазначених у підпунктах 5-7 пункту 1 цього розділу, продовжують навчання за цією формою здобуття освіти за умови засвоєння освітньої програми на рівні навчальних досягнень не нижче середнього, що підтверджується результатами річного оцінювання.

У разі встановлення у таких здобувачів освіти початкового рівня навчальних досягнень з предмета(ів) інваріантної частини або базових, вибірково-обов'язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти, вони можуть бути переведені на інституційну форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.

 

7. Для здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, проводиться завершальне (підсумкове) оцінювання з усіх навчальних предметів інваріантної частини навчального плану освітньої програми.

Навчальний час для проведення завершального (підсумкового) оцінювання визначає заклад освіти, але не більше ніж 2 навчальні години.

 

8. Оцінювання екстернів проводиться, як правило, до закінчення навчального року. Оцінювання навчальних досягнень осіб, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, може здійснюватися протягом усього навчального року.

Протягом одного навчального року екстерн може пройти оцінювання навчальних досягнень за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти.

 

9. Екстерни, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, для отримання відповідних документів про освіту проходять річне або завершальне (підсумкове) оцінювання та атестацію.

 

10. Екстерни, які проживають або проживали на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення та в один рік проходять атестацію за рівні базової та профільної середньої освіти, можуть пройти атестацію за рівень базової середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень (крім навчальних предметів "Українська мова", "Українська література", "Історія України", "Історія: Україна і світ", "Географія", "Громадянська освіта", "Правознавство", "Основи правознавства", "Захист Вітчизни"). У такому разі екстерни заповнюють освітню декларацію про завершення здобуття базової середньої освіти за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів за рівень базової середньої освіти визначаються відповідно до освітньої декларації та зазначаються в додатку до відповідного документа про освіту як результати атестації.